Á þessari síðu má finna ýmsar upplýsingar varðandi COVID-19.
Vinsamlegast athugið að síðan er í vinnslu.

Hér finnur þú meðal annars upplýsingar frá bönkum og öðrum lánastofnunum hvernig staðið verði að úrræðum þeirra um greiðslufrest vegna COVID-19 veirunnar. Vinsamlegast athugið að upplýsingar varðandi greiðslufresti sem hér birtast eru fengnar af vefsíðum banka og lánastofnana og eru þær birtar með fyrirvara um breytingar. Ef ósamræmi er á þeim texta sem hér birtist og á vefsíðum viðeigandi stofnana og fyrirtækja skal alltaf miða við texta á vefsíðum þeirra. Mikilvægt er að hafa samband beint við viðkomandi banka eða lánastofnun.

Lífeyrissjóðir

Almenni lífeyrissjóðurinn

Í ljósi aðstæðna vegna efnahagslegra áhrifa af völdum COVID-19 mun lífeyrissjóðurinn veita tímabundið greiðslufrest af lánum sjóðfélaga sem eiga í tímabundnum greiðsluerfiðleikum. Sjóðurinn mun í slíkum tilvikum heimila greiðslufrest í allt að sex mánuði. Afborganir verða þá frystar og bætast við höfuðstól sem þýðir að afborganir hækka eftir að greiðslufresti lýkur.

Sjá nánar á vef Almenna lífeyrissjóðsins hér.

Birta lífeyrissjóður

Ráðstöfun gagnvart sjóðfélögum í greiðsluerfiðleikum verður tímabundin frestun á afborgunum sjóðfélagalána með skilmálabreytingum lána. Hægt er að afgreiða slíkt rafrænt í samskiptum Birtu og sjóðfélaga en lokafrágangur þarf að fara sína leið á skjalapappír til sýslumanns.

Sjá nánar á vef Birtu lífeyrissjóðs.

Festa lífeyrissjóður

Festa lífeyrissjóður mun leitast við að koma til móts við þá sem tekið hafa lán hjá sjóðnum og sjá fram á erfiðleika við að standa í skilum vegna útbreiðslu COVID-19 veirunnar. Sjóðurinn mun veita svigrúm eftir því sem lög og reglur heimila.

Sjá nánar á vef Festu lífeyrissjóðs.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn

Frjálsi lífeyrissjóðurinn mun koma til móts við þá sjóðfélaga sem sjá fram á erfiðleika við að standa skil á afborgunum lána vegna Covid-19. Til að auðvelda sjóðfélögum að takast á við mögulegar áskoranir framundan býðst þeim að gera hlé á afborgunum lána í allt að þrjá mánuði.

Sjá nánar á vef Frjálsa lífeyrissjóðsins.

Gildi lífeyrissjóður

Gildi mun koma til móts við þá sem tekið hafa lán hjá sjóðnum og sjá fram á erfiðleika við að standa í skilum vegna útbreiðslu COVID-19 veirunnar og verður svigrúm veitt eftir því sem lög og reglur heimila.

Sjá nánar á vef Gildis lífeyrissjóðs.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna

Greiðsluhlé

Með greiðsluhlé afborgana af lánum LV er greiðendum veitt svigrúm til að bregðast við tekjusamdrætti sem þeir kunna að verða fyrir vegna þess samdráttar sem nú er í hagkerfinu og rekstri fjölmargra fyrirtækja vegna COVID-19.

Sjá nánar á vef Lífeyrissjóðs verzlunarmanna.

Bankar

Arion banki

Arion banki kemur til móts við þá einstaklinga sem sjá fram á erfiðleika við að standa skil á afborgunum íbúðalána vegna COVID-19. Þessum einstaklingum býðst að gera hlé á afborgunum lánanna í allt að þrjá mánuði til að auðvelda þeim að takast á við fyrirsjáanlegar áskoranir.

Sjá á vef Arion banka.

Íslandsbanki

Íslandsbanki býður upp á frystingu afborgana lána ásamt fleiru.

Sjá nánar á vef Íslandsbanka.

 

Landsbankinn

Landsbankinn kemur með ýmsum leiðum til móts við viðskiptavini sína vegna óvæntra aðstæðna eins og atvinnuleysis, veikinda eða annars sem kann að hafa áhrif á tekjur eða fjárhagslega stöðu vegna óvenjulegra aðstæðna.

Sjá nánar á vef Landsbankans.

Leigufélög

Alma leigufélag

Félagið býður leigutökum sem orðið hafa fyrir tekjutapi vegna veirunnar að lækka mánaðarlegar leigugreiðslur um 50% í allt að þrjá mánuði. Dreifa má þeirri upphæð sem lækkað er um yfir allt að 24 mánaða tímabil, leigutökum að kostnaðarlausu.

Sjá nánar á vef Ölmu.

Heimavellir

Heimavellir munu bjóða upp á greiðsluúrræði fyrir leigutaka sem verða fyrir tímabundnum tekjumissi vegna COVID-19

Sjá nánar á vef Heimavalla.

 

Tryggingafélög

Sjóvá

Viðskiptavinir Sjóvár greiða ekki fyrir bílatryggingar heimilisins í maí.

Sjá nánar á vef Sjóvár.

VÍS

VÍS býður viðskiptavinum sínum í greiðsluvanda upp á frystingu á greiðslum.

Sjá nánar á vef VÍS hér.

Vörður

Einstaklingar og fjölskyldur fá 33% lækkun á iðgjöldum trygginga í maí.

Sjá nánar á vef Varðar hér.

Lánastofnanir

LÍN

LÍN kemur til móts við greiðendur og námsmenn vegna kórónaveirunnar.

Sjá nánar á vef LÍN hér.

Fleiri gagnlegar upplýsingar

COVID-19 og börn

COVID-19 og börn er yfirskrift fyrirlesturs Valtýs Stefánssonar Thors, barnasmitsjúkdómalæknis á Landspitala.

Sjá fyrirlesturinn á vef Landspítala hér.

Upplýsingar fyrir börn
Aðstoð við börn eftir áfall
Sálrænn stuðningur - Viðbröð og bjargir

Vefur landlæknis

Upplýsingasíðan covid.is

Vefur Vinnumálastofnunar

Leiðbeiningar Vinnueftirlitsins - Áhættumat og forvarnir vinnustaða

Upplýsingar frá VR vegna COVID-19

Reiknivél vegna minnkaðs starfshlutfalls