Deildir VR

Þrjár deildir eru starfandi innan VR, á Austurlandi, Suðurlandi og í Vestmannaeyjum. Hlutverk deildar er meðal annars að vinna að sameiginlegum hagsmunum starfsmanna í starfsgreinum / atvinnugreinum / landssvæðum, stuðla að fræðslu þeirra og fjalla um kjaramál (sjá 15. gr. laga VR).

Saga verslunarmannafélaga Austurlands, Suðurlands og Vestmannaeyja

Saga verslunarmannafélags Austurlands

Verslunarmannafélag Reyðarfjarðar- og Egilsstaðakauptúns var stofnað 5. maí 1960. Björn Eysteinsson var fyrsti formaður félagsins. Snemma á áttunda áratug síðustu aldar fór fólk í öðrum þéttbýliskjörnum á Austurlandi að ganga í félagið og var nafni þess breytt í Verslunarmannafélag Austurlands árið 1972. Ári síðar var félagssvæðið stækkað og náði yfir Múlasýslurnar báðar. Undir lok árs 1982 opnaði félagið skrifstofu og jókst þjónusta við félagsmenn til muna við það.

Í maí árið 2008 var tillaga um sameiningu við VR samþykkt á aðalfundi félagsins og í kjölfarið var stofnuð sérstök deild VR á Austurlandi. Formaður deildarinnar var kosin Kristín M. Björnsdóttir sem gegndi formennsku í Verslunarmannafélagi Austurlands frá árinu 1999 til ársins 2008.

Saga Verslunarmannafélags Suðurlands

Verslunarmannafélag Suðurlands var stofnað 15. maí 2000 að Hlíðarenda Hvolsvelli upp úr félögunum Verslunarmannafélagi Rangárvallasýslu og Verslunarmannafélagi Árnessýslu sem bæði höfðu starfað um nokkra áratugi. Forustumenn félaganna komust að samkomulagi um að sameina þau í eitt félag.

Á aukaaðalfundi Verslunarmannafélags Suðurlands (VMS) þriðjudaginn 15. nóvember 2016 var samþykkt sú tillaga stjórnar VMS að félagið myndi ganga til sameiningarviðræðna við VR.

Deild VR á Suðurlandi var svo formlega stofnuð á stofnfundi deildarinnar 2. maí 2017. Fyrsti formaður deildar VR á Suðurlandi er Gils Einarsson.

Saga verzlunarmannafélags Vestmannaeyja

Verzlunarmannafélag Vestmannaeyja var stofnað 22. júní 1944. Félagið gekk í Alþýðusamband Íslands í október sama ár. Síðasti fundur félagsins var haldinn árið 1950 og var félagið svo lagt niður. þann 1. júní 1962 var Verslunarmannafélag Vestmannaeyja svo endurreist fyrir tilstuðlan Landssambands íslenzkra verzlunarmanna og var fyrsti formaður þess Stefán Björnsson.

Á árunum 1973-74, þegar Vestmannaeyjagosið var, kom afturkippur í starf félagsins en það komst aftur á skrið ári síðar. Árið 1993 opnaði félagið skrifstofu og efldist starfsemin við það.

Í október 2007 var tillaga um sameiningu við VR samþykkt á aðalfundi Verslunarmannafélags Vestmannaeyja og var jafnframt samþykkt að stofna sérstaka deild VR í Vestmannaeyjum. Fyrsti formaður deildarinnar var Guðrún Erlingsdóttir sem áður var formaður Verslunarmannafélags Vestmannaeyja. Núverandi formaður deildar VR í Vestmannaeyjum er Bjarni Daníelsson sem var kosinn árið 2015.

Upplýsingar fengnar úr bókinni Með oddi og egg, stéttarfélög á Íslandi eftir Ingólf Ingvarsson og Samúel Inga Þórisson.

Deildir VR

Deild VR á Austurlandi

 • Skrifstofa VR á Austurlandi er til húsa að Kaupvangi 3B á Egilsstöðum.
 • Skrifstofan er opin kl. 8:30 - 16:00 alla virka daga.
 • Formaður deildar VR á Austurlandi er Kristín María Björnsdóttir.
 • Aðrir stjórnarmenn eru Ellen Rós Baldvinsdóttir og Gunnar Heiðberg Gestsson. Varamenn stjórnar eru Ingunn Kjartansdóttir, Páll Jóhann Kristinsson og Stefán Bjarnar Guðmundsson.

Deild VR á Suðurlandi

 • Skrifstofa VR á Suðurlandi er til húsa að Austurvegi 56, Selfossi.
 • Skrifstofan er opin kl. 8:00-16:00 alla virka daga.
 • Formaður deildar VR á Suðurlandi er Gils Einarsson.
 • Aðrir stjórnarmenn eru Ásta Björk Ólafsdóttir og Arndís Anna Sveinsdóttir. Varamenn stjórnar eru Jónas Yngvi Ásgrímsson, Sigríður Erlingsdóttir og Haraldur Pálsson.

Deild VR í Vestmannaeyjum

 • Skrifstofa VR í Vestmannaeyjum er til húsa að Strandvegi 54.
 • Skrifstofan er opin kl. 10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00 alla virka daga.
 • Formaður deildar VR í Vestmannaeyjum er Þórhildur Ragna Karlsdóttir.
 • Aðrir stjórnarmenn eru Sigurjón Örn Lárusson og Katrín Sólveig Sigmarsdóttir. Varamenn stjórnar eru Guðný Hrefna Einarsdóttir, Guðni Friðrik Gunnarsson og Ragna Steina Þorsteinsdóttir.