Upplýsingar um VR varasjóð

VR varasjóður sameinar í einn sjóð réttindi sem áður voru í mismunandi sjóðum og gefur félagsmönnum möguleikann á því að nýta sjóðinn af meira frjálsræði og með meiri sveigjanleika en áður hefur verið. Í sjóðinn renna fjármunir úr Sjúkrasjóði VR og orlofssjóði sem áður voru nýtt til styrkja af ýmsu tagi.

Innlagnir og úttektir

Lagt er inn í varasjóðinn eftir aðalfund árlega. Stjórn VR leggur fyrir aðalfund tillögu að því hversu hátt hlutfall af iðgjöldum ársins á undan renni í varasjóð og er tekið mið af afkomu sjóðanna. Aðalfundur ákveður endanlega hlutfallið.

Hægt er að taka úr sjóðnum svo lengi sem inneign er til staðar. Greitt er út eftir hádegi á fimmtudögum og skal skila inn umsóknum eigi síðar en á miðvikudegi í vikunni á undan. Ef hægt er að koma því við, er greitt út fyrr, þ.e. á fimmtudeginum í sömu viku og umsókn er skilað.

Einungis er lagt inn í sjóðinn einu sinni á ári (fljótlega eftir aðalfund félagsins) og uppfærist staða hvers og eins því þá. Til að taka útúr sjóðnum þarf að fylla út umsókn, koma með kvittun eða staðfestingu á greiðslu, sé um að ræða styrk til líkamsræktar, náms eða álíka, veikindavottorð vegna heilsubrests, staðfestingu á atvinnuleysi o.s.frv. Athugið að inneign í varasjóði er einungis hægt að nýta í þágu viðkomandi félagsmanns, ekki annarra fjölskyldumeðlima.

Greiðslur úr varasjóði eru skattskyldar og er staðgreiðsla dregin af við úttekt.

Ef félagsmenn hætta í VR skerðist réttindainneign um 25% eftir 24 mánuði frá því að síðustu iðgjöld bárust og síðan samsvarandi ár hvert þar til réttindi eru að fullu fyrnd. Réttindi undir kr. 1.000 fyrnast þó í einu lagi.

Ávöxtun

Varasjóðurinn er venjulegur gengissjóður þar sem haldið er utan um inneign í einingum sem hafa ákveðið gengi. Við kaup skapast inneign á gengi þess dags þegar kaupin eiga sér stað. Afkoma sjóðsins og inneign hvers og eins breytist því með breytingum á gengi.

Dæmi:
Ef gengið er 100 á kaupdegi og keypt er fyrir 15.000 krónur fást 150 einingar. Ef ávöxtun sjóðsins er 5% og inneignin hefur staðið óbreytt er gengið orðið 105 að ári liðnu og inneign því:
Einingar x gengi = 150 x 105 = 15.750 krónur.

Innlagnir í sjóðinn

Árið 2006 var sjóðurinn stofnaður. Upphafsstaða hvers og eins félagsmanns miðaði við inneign viðkomandi í Sjúkrasjóði VR við upphaf árs 2006 og hlutfall af orlofssjóðsiðgjöldum árið 2005, eða sem svarar til 65% af félagsgjaldi þess árs.

Árið 2007 var lagt inn 40% af sjúkrasjóðsiðgjaldi árið 2006 og 60% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2006.

Árið 2008 var lagt inn 35% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2007 og 50% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2007.

Árið 2009 var lagt inn 37,5% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2008 og 30% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2008.

Árið 2010 var lagt inn 32,5% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2009 og 50% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2009.

Árið 2011 var lagt inn 41,5% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2010 og 42% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2010.

Árið 2012 var lagt inn 34,75% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2011 og 45% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2011.

Árið 2013 var lagt inn 32% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2012 og 40% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2012.

Árið 2014 var lagt inn 29,2% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2013 og 38% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2013.

Árið 2015 var lagt inn 32,5% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2014 og 40% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2014.

Árið 2016 var lagt inn 28,75% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2015 og 34,92% af orlofssjóðsiðgjaldi árið 2015.

Árið 2017 var lagt inn 29% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2016, 35,14% af orlofssjóðsiðgjaldi 2016 og 11,4% af félagsgjaldi 2016.

Árið 2018 var lagt inn 21,66% af sjúkrasjóðsiðgjaldi 2017, 38% af orlofssjóðsiðgjaldi 2017 og 11,82% af félagsgjaldi 2017.

Árið 2019 var lagt inn 1,875% af sjúkrasjóðsgjaldi 2018, 34,08% af orlofssjóðsgjaldi og 38,1% af félagsgjaldi 2018.

Árið 2020 var lagt inn 39,32% af orlofssjóðsgjaldi og 37,55% af félagsgjaldi 2019.