Veikindi og slys barna

Fyrstu sex mánuði í starfi hjá vinnuveitanda er foreldri heimilt að verja tveimur dögum fyrir hvern unninn mánuð til aðhlynningar sjúkum börnum sínum undir 13 ára aldri, enda verði annarri umönnun ekki við komið. Eftir 6 mánaða starf verður rétturinn 12 dagar á hverju 12 mánaða tímabili. Foreldri heldur dagvinnulaunum sínum, svo og vaktaálagi eða eftirvinnuálagi (40%) þar sem það á við.

Ef barnið á lengur í veikindum en réttur launþegans er skv. kjarasamningi, þannig að tekjutap hljótist af, geta félagsmenn VR sótt um sjúkradagpeninga úr Sjúkrasjóði VR vegna barna sinna undir 18 ára aldri í allt að 210 daga (eða 7 mánuði) á hverju 12 mánaða tímabili. Upphæðin nemur 80% af meðallaunum síðustu sex mánuði.

Bætur vegna andláts barna félagsmanna

Sjúkrasjóðurinn greiðir einnig bætur vegna andláts barna félagsmanna, yngri en 18 ára.

Athugið að bætur greiðast ekki ef bætur koma annarsstaðar frá vegna lögbundinna ábyrgðartrygginga.

Fjárhæð slysabóta  
Dánarbætur   400.000 kr.
Örorkubætur vegna slyss, 100% örorka   3.693.321 kr.

Hvernig sæki ég um?

Sækja þarf um sjúkradagpeninga fyrir 21. hvers mánaðar til að greiðsla geti borist
1. dag mánaðarins þar á eftir.

Gögn sem þurfa að berast eru umsókn ásamt sjúkradagpeningavottorði og staðfestingu vinnuveitanda um að launagreiðsla hafi fallið niður.