Styrkir úr Sjúkrasjóði VR

Í Sjúkrasjóð VR geta félagsmenn sótt styrk vegna örlitameðferðar, vegna glasafrjóvgunar og vegna ferðakostnaðar. Sjá nánari upplýsingar varðandi styrkina hér að neðan. Athugið að styrkir úr Sjúkrasjóði eru ekki veittir til líkamsræktar (sjá um VR varasjóð).

Greiðslukvittun þarf að fylgja umsókn og má vera allt að 12 mánaða. Greiðslukvittun verður að vera með stimpli viðkomandi fyrirtækis og nafni og kennitölu félagsmanns.

Greiðslur úr sjóðnum eru almennt staðgreiðsluskyldar og er staðgreiðsla dregin af fjárhæð fyrir útborgun. Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð úr Sjúkrasjóði VR, skv. skattþrepi 1. Við viljum benda félagsmönnum, sem eru með mikinn kostnað vegna veikinda, á að möguleiki er að sækja um lækkun á staðgreiðslu hjá RSK.
- Sjá nánar hér.

Styrkur vegna örlitameðferðar

VR greiðir 50% af kostnaði af örlitameðferð sem stafar af sjúkdómi og læknir hefur samþykkt (medical tattoo). Þessi meðferð er m.a. til þess fallin að bæta ásýnd geirvörtu eftir að lýtaaðgerð hefur verið gerð á brjósti, t.d. vegna brottnáms brjósts vegna krabbameins.

Nánari upplýsingar veita fulltrúar Sjúkrasjóðs VR.

Styrkir vegna glasafrjóvgunar

VR veitir fullgildum félagsmönnum sínum styrk vegna glasafrjóvgunar / tæknifrjóvgunar og ættleiðingar. Styrkurinn er að hámarki kr. 200 þúsund krónur fyrir hvern félagsmann. (Ath. þegar félagsmaður hefur fengið hámarksgreiðslu kr. 200.000.- vegna glasafrjóvgunar endurnýjast rétturinn ekki.) Greiðslur iðgjalda þurfa að hafa borist í 6 mánuði samfellt fyrir upphafsdag meðferðar sem sótt er um.

Styrkir vegna ferðakostnaðar

Séu félagsmenn VR sendir af heilsugæslulækni til sérfræðiþjónustu, rannsókna eða aðgerða innanlands, utan læknishéraðs (að lágmarki 50 km) og ekki koma til greiðslur ferðakostnaðar frá Sjúkratryggingum Íslands, endurgreiðir sjúkrasjóður ferðakostnað félagsmanns og fylgdarmanns hans ef læknir telur þörf á honum og vegna barns félagsmanns og fylgdarmanns barns, að hámarki kr. 100 þúsund fyrir hvern félagsmann á hverju almanaksári.

Með umsókn þurfa að fylgja bréf um höfnun á ferðakostnaði frá Sjúkratryggingum Íslands, staðfesting læknis á komu, kvittun fyrir fargjaldi; ef farið er á eigin bíl er greitt skv. reiknireglu Sjúkratrygginga Íslands.

VR varasjóður

Félagsmenn VR hafa aðgang að eigin sjóði, VR varasjóði, sem gefur þeim meira frjálsræði og meiri sveigjanleika. Í varasjóðinn renna þeir fjármunir sem áður voru notaðir til styrkja af ýmsu tagi úr Sjúkrasjóði s.s. til líkamsræktar eða gleraugnakaupa og tiltekinn hluti af iðgjöldum í orlofssjóð.

Rafræn umsókn

Á Mínum síðum getur þú skoðað stöðu þinna sjóða og sent inn rafræna umsókn.

Hvað þarf að fylgja umsókn?

Greiðslukvittun þarf að fylgja og má vera allt að 12 mánaða. Greiðslukvittun verður að vera með stimpli viðkomandi fyrirtækis og nafni og kennitölu félagsmannsins.