Dánarbætur

VR greiðir dánarbætur við andlát fullgildra félagsmanna. Bótafjárhæðir fara eftir fjölskyldustærð og hvort viðkomandi var ennþá á vinnumarkaði.

Rétthafar dánarbóta

  1. Eftirlifandi maki.
  2. Börn hins látna (lögráðamenn f.h. barna undir 18 ára aldri) eða sá sem annast framfærslu barna að fullu.
  3. Aðrir lögerfingjar ef þeir bera kostnað af útför.

Dánarbætur

VR greiðir dánarbætur við andlát fullgildra félagsmanna. Bótafjárhæðir fara eftir fjölskyldustærð og hvort viðkomandi var ennþá á vinnumarkaði.

  1. Við andlát fullgilds félagsmanns greiðast kr. 500.000 til maka ef hann var giftur, eða til þess aðila sem staðfest er að greiðir fyrir útför ef hann var ógiftur.
  2. Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjör- eða fósturbarn) yngra en 18 ára greiðast vegna hvers barns kr. 800.000, þá til hvers barns eða eftir ákvörðun framkvæmdastjórnar hverju sinni til þess sem hefur barn á framfæri sínu.
  3. Að auki greiðist upphæð sem svarar til inneignar viðkomandi í VR varasjóði.

Heimilt er að greiða dánarbætur vegna þeirra sem látið hafa af störfum við 67 ára aldur eða síðar hafi þeir verið fullgildir félagsmenn í samfellt 5 ár áður en þeir láta af störfum:

1. Ef hinn látni var ógiftur kr. 210.000
2. Ef hinn látni var giftur kr. 350.000
Bætur greiðast aðeins skv. einum af töluliðunum nr. 1 eða 2.

Dæmi um dánarbætur

Félagsmaður, giftur eða ógiftur kr. 500.000    
Félagsmaður með eitt barn kr. 1.300.000    
Félagsmaður með þrjú börn   kr. 2.900.000    
Félagsmaður með fimm börn   kr. 4.500.000    

Breyttar reglur vegna greiðslu dánarbóta tóku í gildi 1. júlí 2015.

Dánarbætur vegna andláts barna félagsmanna

Sjúkrasjóðurinn greiðir einnig bætur vegna andláts barna félagsmanna, yngri en 18 ára.

Athugið að bætur greiðast ekki ef bætur koma annarsstaðar frá vegna lögbundinna ábyrgðartrygginga.

Fjárhæð slysabóta  
Dánarbætur   400.000 kr.
Örorkubætur vegna slyss, 100% örorka   3.693.321 kr.

Hvernig sæki ég um?

Hægt er að senda umsóknir ásamt viðhengi á netfangið sjukrasjodur@vr.is eða senda til VR, Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, 103 Reykjavík. Merkt: b.t. Sjúkrasjóðs.

Sækja þarf um dánarbætur fyrir 21. hvers mánaðar til að greiðsla geti borist 1. dag mánaðarins þar á eftir.

Fylgigögn með umsókn: yfirlit um framvindu skipta og umboð erfingja, ef þarf.