Uppsögn

Uppsagnarfrestur ótímabundinna ráðningarsamninga er sem hér segir:

  • Á fyrstu þremur mánuðum í starfi (reynslutími), 1 vika.
  • Á fjórða til sjötta mánuði í starfi, 1 mánuður, uppsögn skal vera um mánaðamót.
  • Eftir sex mánaða starf, 3 mánuðir, uppsögn skal vera um mánaðamót.

Eftir 10 ára starf hjá sama fyrirtæki öðlast starfsmaður við;

  • 55 ára aldur - 4 mánaða uppsagnarfrest, uppsögn skal vera um mánaðamót.
  • 60 ára aldur - 5 mánaða uppsagnarfrest, uppsögn skal vera um mánaðamót.
  • 63 ára aldur - 6 mánaða uppsagnarfrest, uppsögn skal vera um mánaðamót.

Atvinnurekanda ber að greiða áunnið ógreitt orlof við starfslok. Atvinnurekandi þarf einnig að greiða orlofs- og desemberuppbætur í samræmi við starfstíma og starfshlutfall. Áunnar uppbætur skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótarinnar.

Uppsögn

Starfsmenn sem hafa öðlast fjögurra til sex mánaða uppsagnarfrest skv. kjarasamningi, geta sagt starfi sínu lausu með þriggja mánaða fyrirvara en að öðru leyti er uppsagnarfrestur gagnkvæmur.

Skylt er að vinna lögbundinn uppsagnarfrest, nema um annað sé sérstaklega samið. Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og gerðar á sama tungumáli og ráðningarsamningur starfsmanns.

Réttur til viðtals um starfslok

Starfsmenn eiga rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður uppsagnar. Beiðni um viðtal skal koma fram innan fjögurra sólarhringa frá því uppsögn er móttekin og skal viðtal fara fram innan fjögurra sólarhringa þar frá. Starfsmaðurinn getur óskað þess þegar að loknu viðtali eða innan fjögurra sólarhringa að ástæður uppsagnar séu skýrðar skriflega. Fallist atvinnurekandi á þá ósk hans, skal við því orðið innan fjögurra sólarhringa þar frá.

Fallist atvinnurekandi ekki á ósk starfsmanns um skriflegar skýringar, á starfsmaður innan fjögurra sólarhringa rétt á öðrum fundi með atvinnurekanda um ástæður uppsagnar að viðstöddum trúnaðarmanni sínum eða öðrum fulltrúa stéttarfélags síns ef starfsmaður óskar þess.

Að skrifa uppsagnarbréf

Það er mikilvægt fyrir starfsmenn að standa rétt að því að segja upp störfum.
Í uppsagnarbréfi þurfa að koma fram ákveðnar upplýsingar og dagsetningar verða að vera réttar.

  • Dæmi: Starfsmaður sem hefur þriggja mánaða uppsagnarfrest segir upp
    31. mars árið 2015. Hann miðar við starfslok, eða síðasta starfsdag, þann 30. júní 2015.

Einnig er mikilvægt að starfsmaðurinn haldi eftir eintaki af uppsagnarbréfinu. Því er ráð að prenta bréfið út í tvíriti og láta atvinnurekanda kvitta fyrir móttöku bréfsins á það eintak sem starfsmaðurinn heldur eftir.