Lágmarkslaun fyrir fullt starf

Athugið að samkvæmt kjarasamningum VR eru lágmarkslaun fyrir fullt starf eftir tiltekinn tíma hjá sama fyrirtæki hærri en sem tilgreint er í launatöxtum. 
____________________________________

Eftirfarandi eru lágmarkstekjur fyrir fullt starf samkvæmt samningi VR og SA:

Lágmarkstekjur fyrir fullt starf, fullar 167,94 unnar stundir á mánuði (38,75 stundir á viku), skulu vera sem hér segir fyrir þá starfsmenn sem eftir að 18 ára aldri er náð hafa starfað a.m.k. sex mánuði hjá sama fyrirtæki (þó að lágmarki 900 stundir): 

1. apríl 2020 kr. 335.000 á mánuði   
1. janúar 2021 kr. 351.000 á mánuði  
1. janúar 2022 kr. 368.000 á mánuði  

Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum tekjum, en til tekna í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álags- og aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma. Launauppbót vegna lágmarkstekjutryggingar skerðist ekki vegna samningsbundinnar launahækkunar vegna aukinnar menntunar sem samningsaðilar standa sameiginlega að. Laun fyrir vinnu umfram 167,94 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu sambandi.