Desemberuppbót

Desemberuppbót skv. kjarasamningum VR er 94.000 kr. fyrir árið 2020 m.v. fullt starf.

Desemberuppbótin er föst tala og tekur ekki launabreytingum skv. öðrum ákvæðum kjarasamnings. Skattar og skyldur, félagsgjöld og lífeyrissjóður greiðast af desemberuppbót. Orlof greiðist ekki ofan á desemberuppbótina.

 

Hverjir eiga rétt á desemberuppbót?

Fullt ársstarf telst í þessu sambandi 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Hægt er að reikna með unnum tímum og er þá 1.743,75 unnar stundir hjá afgreiðslufólki og 1.653,75 unnar stundir hjá skrifstofufólki fullt ársstarf. Skv. kjarasamningi VR og FA er fullt ársstarf 1.597,5 stundir ef reiknað er með unnum tímum. Uppbótin greiðist eigi síðar en 15. desember ár hvert, miðað við starfshlutfall og starfstíma, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í desember.

Heimilt er með samkomulagi við starfsmann að uppgjörstímabil sé frá 1. desember til 30. nóvember ár hvert í stað almanaksárs.

Desemberuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum. Áunna desemberuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótarinnar.

Desemberuppbót 2020 hjá starfsmönnum í hlutastarfi og þeirra sem voru eða eru á hlutabótaleiðinni er reiknuð hlutfallslega miðað við greitt starfshlutfall að meðaltali frá fyrirtækinu árið 2020. Vinnumálastofnun kemur til með að greiða desemberuppbót til þeirra sem eru í staðfestri atvinnuleit 20. nóvember til 3. desember 2020. Allar upplýsingar er að finna á vef Vinnumálastofnunar. Vinnumálastofnun greiðir desemberuppbótina eigi síðar en 10. desember 2020.

Ávinnsla desemberuppbótar í fæðingarorlofi

Eftir eins árs starf hjá sama atvinnurekanda teljast fjarvistir vegna lögbundins fæðingarorlofs til starfstíma við útreikning desemberuppbótar. Sama gildir ef kona þarf af öryggis­ástæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma, sbr. reglugerð um ráðstafanir til þess að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti.

Frí gegn desemberuppbót

Heimilt er með samkomulagi milli starfsmanns og atvinnurekanda að fella niður eða lækka desemberuppbót og veita samsvarandi frí í staðinn, sem tekur mið af launum hvers og eins. Frí þetta skal veita í heilum eða hálfum dögum.

Hver er þín desemberuppbót?

Þú getur reiknað út desemberuppbótina þína.

Desemberuppbætur

2019     kr. 92.000 eigi síðar en 15. desember 2019

2020     kr. 94.000 eigi síðar en 15. desember 2020

2021     kr. 96.000 eigi síðar en 15. desember 2021

2022     kr. 98.000 eigi síðar en 15. desember 2022