Hvað gerir VR fyrir þig?

Félagsgjald VR er 0,7% af launum. Allir sem hafa greitt félagsgjald í einn mánuð eiga rétt á aðstoð kjaramáladeildar og sjúkradagpeningum. Til að verða fullgildur félagsmaður og eiga rétt á þeim fríðindum sem því fylgir, þarf að hafa greitt lágmarksfélagsgjald á síðustu 12 mánuðum.

Á móti félagsgjaldi þínu greiðir atvinnurekandi sem hér segir: 1% í sjúkrasjóð, 0,25% í orlofssjóð, 0,30% í starfsmenntasjóð og 0,10% í endurhæfingarsjóð

Þjónusta í boði hjá VR

Kjaramál - þinn réttur, ráðningasamningar, laun og fleira
 • VR gerir kjara- og fyrirtækjasamninga
 • VR aðstoðar við útreikning launa, túlkun kjarasamninga og lausn ágreiningsmála á vinnustað
 • VR aðstoðar við gerð ráðningarsamninga
 • VR veitir lögfræðiaðstoð vegna kjaramála og innheimtu launakrafna, m.a. vegna gjaldþrota fyrirtækja
 • VR gerir á hverju ári launakönnun og könnun á fyrirtæki ársins til viðmiðunar fyrir félagsmenn
 • VR stendur fyrir herferðum í fjölmiðlum til að vekja athygli á ýmsum málum, s.s. launamun kynjanna, einelti og kynferðislegri áreitni
 • VR minnir á rétt félagsmanna sinna, s.s. launahækkanir, orlofs- og desemberuppbót og hvíldartíma með auglýsingum í fjölmiðlum.
 • VR er aðili að ASÍ

Sjá nánar um kaup og kjör.

Sjúkrasjóður - þín heilsa, sjúkradagpeningar, slys og fleiri upplýsingar
 • Sjúkradagpeningum eftir að veikindarétti lýkur (80% af launum) í allt að 270 daga
 • Slysadagpeningum vegna slysa í frítíma (80% af launum)
  Sjúkradagpeningum vegna áfengismeðferðar (80% af launum).
 • Dagpeningum vegna veikinda barna yngri en 18 ára (80% af launum) í allt að 270 daga
 • Dánarbótum vegna barna að 18 ára aldri
 • Örorkubótum vegna slyss í frítíma
 • Ráðgjöf í samstarfi við VIRK endurhæfingarsjóð
 • Dánarbótum

Sjá nánar um þjónustu Sjúkrasjóðs VR

Orlofssjóður VR - þitt orlof, orlofshús, gjafabréf og fleira
 • Þú átt kost á að leigja orlofshús VR allan ársins hring
 • Hefur kost á því að kaupa gjafabréf hjá Icelandair
 • Sala á útilegu-, veiði-, og golfkortinu.

Sjá nánar á orlofsvef VR

Styrkir til náms og námskeiða

Starfsmenntasjóðir standa félagsmönnum til boða ef þeir vilja auka hæfni sína og menntun. Félagsmenn VR geta sótt um styrki vegna starfsnáms, tómstundanáms og ferðakostnaðar samkvæmt reglum sjóðanna.

Sjá nánar hér

VR varasjóður

VR varasjóður sameinar réttindi félagsmanna í mismunandi sjóðum í einn sjóð sem þeir geta nýtt af meiri sveigjanleika en áður hefur verið. Í sjóðinn renna fjármunir sem áður voru notaðir til styrkja af ýmsu tagi úr sjúkrasjóði og tiltekinn hluti af iðgjöldum í orlofssjóð.

Félagsmenn hafa áfram val um að nýta varasjóð sinn til þessara þátta en fá nú að auki þann möguleika að safna í sjóð til að nota í stærri verk eða til að mæta áföllum á lífsleiðinni.

Sjá nánar um VR varasjóð.

Allar upplýsingar á Mínum síðum

Allir sem greitt hafa til félagsins síðastliðna tólf mánuði geta skráð sig inn á Mínar síður þar sem hægt er að sjá yfirlit yfir greiðslu félagsgjalda og hvaða þjónustu viðkomandi hefur nýtt sér.

Fullgildir félagsmenn sjá að auki stöðu sína í sjóðum félagsins, s.s. VR varasjóði og starfsmenntasjóðum.