Niðurstöður

Niðurstaða Breyting
Heildarlaunin
Vísitala neysluverðs
Kaupmáttarbreyting launa
Launavísitala VR
Launavísitala Hagstofu
Kjarasamningur við SA*
*Athugið Inni í þessari tölu eru hækkanir og launaþróunartryggingar. Reiknivél miðar við 3,2 % þann 1. maí 2015.

Breytingar á launum

Ef laun þín hefðu breyst samkvæmtofangreindum vísitölum eða kjarasamningi VR og SA ættu þau að vera eftirfarandi í

Skv. launavísitölu Hagstofu
Skv. launavísitölu VR
Skv. vísitölu neysluverðs
Skv. Kjarasamningi við SA
Núverandi laun:

Laun samkvæmt nýjust launakönnun VR

Meðalgrunnlaun 25% mörk Miðgildi 75% mörk